Debiteurenfinanciering (factoring, overname portefeuilles)

Wanneer u niet wilt wachten tot uw klant de vordering betaalt kunt u de vordering verkopen. Ook als u het debiteurenbeheer niet wilt uitvoeren of het kredietrisico niet wilt of kunt dragen kunt u gebruik maken van deze vorm van financieren. Er zijn diverse vormen van factoring met net zoveel verschillende voorwaarden. SalinQ weet voor u de meest voordelige te selecteren. Neem contact op met ons en ontvang tot 99% van uw factuurwaarde binnen 24 uur. 

Enkele voorbeelden:

ZZP-er krijgt opdracht bij grote onderneming die een betalingstermijn hanteert van 60 dagen. ZZP-er kan opdracht niet aannemen omdat hij niet beschikt over voldoende financiële reserves om 60 dagen te overbruggen.

Oplossing:            ZZP-er verkoopt facturen en krijgt 96% van factuurwaarde betaald binnen 24 uur.

Detacheringsbedrijf kan mogelijk meerdere krachten plaatsen bij onderneming die betalingstermijn hanteert van   > 60 dagen. Afspraak met detacheerders is betaling binnen 30 dagen en zelfs enkeling heeft afspraak dat betaling per week plaatsvindt.

Oplossing:           Detacheringsbedrijf verkoopt vorderingen en krijgt 98% van factuurwaarde binnen 24 uur betaald. Momenteel hebben zij 6 personen gedetacheerd. De financiële mogelijkheden die deze oplossing biedt gebruiken zij om investeringen te doen ter uitbreiding van eigen organisatie.

Particuliere partij beschikt niet over de financiële middelen om zijn gelijk te halen en ziet geen andere mogelijkheid dan het afbreken van de langlopende gerechtelijke procedure.

Oplossing:            Partij wordt gevonden om procedure te financieren met een aanmerkelijk belang van het resultaat als tegenprestatie.  

Opbellen
E-mail
Info