Training & Coaching Creditmanagement

Medewerkers zijn zich vaak onbewust van de invloed die zij zelf kunnen uitoefenen op het resultaat van hun werkzaamheden. Of een vordering wel of niet betaald wordt zou in dat geval volledig afhangen van de bereidwilligheid van de klant en niet kunnen worden beïnvloed. Gelukkig kan dat wel,  maar hoe? 

SalinQ maakt medewerkers bewust van de invloed die zij hebben op het gewenste resultaat en leert hen hoe zij de kwaliteit van de werkzaamheden structureel kunnen verbeteren. Alle aspecten van creditmanagement komen aan bod in onze trainingen. 

Door het volgen van de trainingen van SalinQ verhoogt u de kennis van Creditmanagement oplossingen binnen uw organisatie en ontwikkelen uw medewerkers tot succesvolle professionals. En beheersen zij specifieke en essentiële vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie. De maatschappij, omgangsvormen en communicatie zijn aan verandering onderhevig en vraagt om een andere werkwijze binnen Creditmanagement. SalinQ zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van uw medewerkers up-to-date blijven en dat ook uw organisatie op een juiste wijze omgaat met de laatste wetswijzigingen. 

Gedurende het jaar verzorgen wij ook open trainingen, zie hier de kalender. 


Aanbod trainingen:


Opbellen
E-mail
Info