Het incassotraject, het vervolg: de incasso(on)mogelijkheden 

Deze training is een verdieping en vervolg op de training "Het incassotraject" maar kan ook los van elkaar gevolgd worden.  

Wat als een debiteur in de WSNP zit? Wat is het belang van Algemene Voorwaarden? Waar kan ik beslag op laten leggen? Mijn klant zegt failliet te gaan en nu? 

Doel van de training
Uiteenzetting van de mogelijkheden gedurende het gerechtelijk- en executietraject. Hoe kunnen we hier van te voren rekening mee houden en risico's beperken of zelfs in zijn geheel uitsluiten. 

Inhoud van de training
-  Meest voorkomende beslagen
-  Verschil executoriaal beslag en conservatoir beslag 
-  Juridische termen
-  Wanneer leg ik welk beslag 
-  Belang van algemene voorwaarden 
-  Eigendomsvoorbehoud
-  Verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering

Na het volgen van deze training bent u in staat:
-  Juridische risico's te verkleinen
-  Interne processen beter op elkaar te laten aansluiten
-  Financiële risico's van de verschillende incassomaatregelen te overzien 
-  Weloverwogen te kiezen welke vervolgstap(pen) u onderneemt, of juist niet 
-  Incassopartner duidelijke en concrete instructies te geven
-  Behaalde resultaten van incassopartner inhoudelijk te beoordelen

Duur 
2 aaneengesloten dagdelen  

Voor wie?
Beginnende én meer gevorderde debiteurenbeheerders, medewerkers financiële administratie en leidinggevenden. Bijzonder geschikt voor medewerkers die contacten onderhouden met incassobureaus, advocaten- en gerechtsdeurwaarderskantoren ten behoeve van het incasseren van buitengerechtelijke incassodossiers en het uitwinnen van vonnissen. 

Opbellen
E-mail
Info