Motiverende Feedback 

Laat ik de ander in beweging komen door focus op negatieve consequenties of door intrinsieke motivatie en positieve resultaten?

Wanneer de feedback gegeven wordt, gericht op en aansluitend bij de intrinsieke motivatie van de ontvanger (ofwel de persoonlijke belangen) èn het positieve resultaat, dan zal de ontvanger sneller enthousiast raken en de feedback in praktijk brengen.

In de standaard manier van feedback geven wordt vaak geleerd om de ontvanger in beweging te laten komen door extrinsieke motivatie, zoals negatieve consequenties voor de organisatie. Bij de stappen: benoem wat je ziet; benoem de gevolgen en benoem gewenst gedrag, worden vaak de negatieve organisatorische gevolgen benadrukt.

De vraag is of dit de ontvanger wel enthousiast maakt en of de feedback dan ook op de langer termijn ter harte genomen wordt. De kans is groot dat de feedbackgever dezelfde feedback vaker zal moeten herhalen, omdat hij zich richt op externe motivatie. Wij doen dit anders!
Wij leren deelnemers feedback te geven, gericht op èn aansluitend bij de intrinsieke motivatie van de ontvanger, zodat de ontvanger enthousiast wordt en de feedback in de praktijk brengt. De feedbackgever ziet hiermee resultaat van zijn feedback.

Doel van de training
Deze praktijktraining verschaft je alle benodigde handvatten voor het voeren van feedbackgesprekken die een blijvende verandering tot doel hebben.

Inhoud van de training
- motiverende feedback, gericht op de intrinsieke motivatie (korte  
  èn lange termijn) 
- correctieve feedback, gericht op acute probleemoplossing (korte termijn)
- het geven van een impactvol compliment (korte èn lange termijn motivatie)
- het ontvangen van feedback
- de motivatieredenen om te veranderen of juist niet
- het achterhalen van intrinsieke motivatieredenen bij jezelf en bij de ander
- het vergroten van de intrinsieke motivatie op korte en lange termijn
- effectief en motiverend taalgebruik

Resultaat 
De feedbackgever kan bewust kiezen om de meest effectieve feedbackstrategie op dat moment te hanteren. De feedbackgever is in staat om op zodanige wijze feedback te geven, dat de ontvanger van de feedback ook enthousiast is om de feedback in praktijk te brengen en krijgt hierdoor meer invloed op de ander en daarmee op zijn eigen succes.

Duur
2 aaneengesloten dagdelen

Voor wie?
Iedereen die te maken heeft met feedback richting medewerkers, leidinggevenden, collega's, klanten, cliënten, studenten en leveranciers.

Opbellen
E-mail
Info