Energie Boost versus Energie Verlies: concreet meetbaar!

Mentale veerkracht bepaalt resultaat!
Hoe groter de mentale veerkracht en energie waarmee mensen werken, hoe beter de resultaten van dat werk. Hierbij aangenomen dat mensen de juiste vaardigheden hebben. Op sommige momenten krijg je energie en op andere momenten verlies je energie. Veel voorkomende consequenties van energieverlies: tijdsverspilling, stresstoename, ziekteverzuim, ontevredenheid, demotivatie, daling van productiviteit, verhoging van de kosten en daling van het resultaat. 

Het resultaat
   *  Eigen verantwoordelijkheid nemen, constructief bijdragen en schouders eronder in plaats van afschuiven,  
       klagen en tegenwerken
   *  Betere arbeidsprestaties, meer motivatie en meer energie in plaats van afleidingen, demotivatie en 
       ziekteverzuim
   *  Optimaal benutten van kwaliteiten, kracht en potentieel van medewerkers in plaats van capaciteitsverspilling, 
       uitval en vertrek van medewerkers

Kortom: duurzame verbetering van resultaten! 
De Spectrum Energiemeting® maakt mentale veerkracht concreet meetbaar. 

Onderwerpen die vaak gemeten worden
Visie, (team-) vergaderingen, balans werk-privé, interne communicatie, plannen & organiseren, samenwerking, klantgerichtheid, sales onderwerpen, leidinggeven, reorganisatie.

Hoe het werkt
Een concreet waarneembare weergave hoe de mentale veerkracht van het team zich verhoudt met betrekking tot maximaal 6 gekozen onderwerpen:  
- Waaraan ontleent het team energie?  
- Waar kan winst behaald worden?  
- Wat moet aangepakt worden en met welke prioriteit?  

Stappenplan 
1. Bepaling van maximaal 6 onderwerpen voor de meting. 
2. Korte workshop waarbij elk teamlid met 1 eigen onderwerp meet.
3. Elk individueel teamlid bepaalt per onderwerp, wat energie geeft en wat energie kost en de mate van winst of   
    verlies.
4. De uitkomst van deze meting wordt verwerkt en in grafieken weergegeven.
5. De individuele grafieken worden verwerkt tot groepsgrafieken.
6. Elk teamlid ontvangt de grafiek van de eigen meting en de totaalscore van de groep. 
7. Teambijeenkomst: de meetresultaten worden plenair besproken en a.d.h.v. concrete oefeningen ontvangt het 
     team handvatten om direct tot resultaatverbetering te komen. 
8. Evaluatie met de opdrachtgever en bespreking van het verbetertraject.

Vertrouwelijk en veilig
Alle individuele metingen hebben een strikt vertrouwelijk karakter. Elk teamlid bepaalt zelf of en in hoeverre de eigen meetresultaten worden gedeeld. Uitsluitend de teamgrafieken worden plenair besproken.

En dan?
In onderling overleg wordt vervolgens een volledig op maat vervolgtraject geformuleerd om het team te begeleiden bij de gewenste verandering. Hierbij maken wij gebruik van het Prismamodel®: Reflecteren, Kiezen, Doen.

Onze garantie
Onze ervaring toont aan dat direct na de 1e meting een positieve verschuiving optreedt. De directe bewustwording en concreetheid van de methodiek staan hiervoor garant. Omdat de meting in een 1-op-1 setting plaatsvindt (dus niet online) wordt verdieping en bewustwording bereikt die bij digitale tools vaak ontbreekt.

Opbellen
E-mail
Info