Het incassotraject: incassomaatregelen en financiële risico’s  

Doel van de training
Medewerkers bekend maken met de verschillende incassomaatregelen zodat zij in de dagelijkse praktijk de meest efficiënte en effectieve maatregel kunnen inzetten.

Inhoud van de training
De verschillende incassomaatregelen binnen creditmanagement (vanaf het aangaan van de overeenkomst tot en met het executietraject) worden uitgebreid toegelicht samen met het uiteenzetten van de financiële risico's die daarbij komen kijken. Veelvoorkomende begrippen en juridische termen komen uitgebreid aan bod. 

Na het volgen van deze training bent u in staat:
-  Juridische risico's te verkleinen
-  Interne processen beter op elkaar te laten aansluiten
-  Financiële risico's van de verschillende incassomaatregelen te overzien 
-  Weloverwogen te kiezen welke vervolgstap(pen) u onderneemt, of juist niet 

Duur 
2 aaneengesloten dagdelen  

Voor wie?
Beginnende én meer gevorderde debiteurenbeheerders, medewerkers financiële administratie en leidinggevenden.

Opbellen
E-mail
Info